www.syriza.gr

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Έτσι δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα στις αστικές συγκοινωνίες από τους άμεσους συνεργάτες του ΜητσοτάκηΜε αναλυτικά στοιχεία για τα ελλείμματα που δημιούργησε η προηγούμενη διαχείριση στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών περνάει στην αντεπίθεση το υπουργείο Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε αναλυτικό ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου, "η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το 2014 έκλεισε με λειτουργικό πλεόνασμα 2,7 εκατ. ευρώ και το 2015 με λειτουργικό έλλειμμα 23 εκατ. ευρώ". Το πώς όμως αναλύεται το έλλειμμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση τις αποφάσεις και τους χειρισμούς των προηγούμενων "επιτυχημένων" διοικήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες τις διευθύνσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το εν λόγω έλλειμμα αναλύεται ως εξής:
1. Η ανακατανομή εσόδων μεταξύ ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ (από 55% σε 50%), η οποία κοστολογείται σε «απώλεια» 10 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.
2. Η τιμολογιακή πολιτική του Οκτωβρίου του 2014, η οποία έγινε χωρίς καμία μελέτη και με ένα συνεχώς μειούμενο συγκοινωνιακό έργο (30% σε 4 χρόνια), κοστολογείται σε 10 εκατ. ευρώ.
3. Η αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23%.
Κατά συνέπεια, σχολιάζει το ΥΠΟΜΕΔΙ, "οι αποφάσεις των νυν άμεσων συνεργατών του κ. Μητσοτάκη (σ.σ.: πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο της ΣΤΑΣΥ και νυν γενικό διευθυντή της Ν.Δ. Ν. Παπαθανάση, καθώς και τον Γ. Οικονόμου, πρώην πρόεδρο της ΟΣΥ και νυν διευθυντή πολιτικού σχεδιασμού της Ν.Δ.) μετακύλισαν τα κόστη των προεκλογικών πολιτικών της Ν.Δ. στο 2015, αλλά δεν γνώριζαν ότι η θητεία τους θα κρατούσε λίγο παραπάνω"!

Η πραγματική εικόνα στην ΟΣΥ

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της ΟΣΥ, το ΥΠΟΜΕΔΙ υπογραμμίζει ότι το 2014 έκλεισε με έλλειμμα εκμετάλλευσης 21 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένο έλλειμμα υποχρεώσεων 81 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο, για να φτάσει η προηγούμενη διαχείριση σε αυτά τα νούμερα, συνέβησαν τα εξής:
1. Της μεταβιβάστηκαν απευθείας 25 εκατ. ευρώ από το ΓΛΚ στο τέλος του 2013, τα οποία δεν πέρασαν από το ΥΠΟΜΕΔΙ και τον ΟΑΣΑ, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση να εξοικονομηθούν την επόμενη χρονιά (2014).
2. Πέραν αυτού, ενώ θα έπρεπε να προχωρήσει σε προμήθεια κρίσιμων ανταλλακτικών για τον στόλο, επέλεξε τη διόρθωση του λειτουργικού ελλείμματος του 2014.
3. Η απώλεια εσόδων λόγω της προεκλογικής τιμολογιακής πολιτικής της Ν.Δ. τον Οκτώβριο του 2014 κοστολογείται σε 8,1 εκατ. ευρώ.
4. Η επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας συνεχίστηκε και το 2015, όπου παρουσίασε έλλειμμα εκμετάλλευσης 12,8 εκατ. ευρώ και κατάφερε(!) να αυξήσει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς τρίτους στα 103 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014.
5. Η μείωση του ελλείμματος το 2015 οφείλεται σε μία σημαντική προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης της ΟΣΥ να υποβαθμίσει την αξιοπιστία των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω της μειωμένης εξυπηρέτησης υποχρεώσεων προμηθευτών και μειωμένης αγοράς ανταλλακτικών της τάξης του 22% την ώρα που το 2015 αυξήθηκαν τα παροπλισμένα λεωφορεία.

Ενέργειες υπουργείου Μεταφορών για να αντιστραφεί η κατάσταση

Στο ίδιο ενημερωτικό έγγραφο καταγράφονται οι ενέργειες την ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται:
* "Καταφέραμε να παραδώσουμε προϋπολογισμό ομίλου με έλλειμμα μειωμένο κατά 20 εκατ. ευρώ".
* "Περαιτέρω δράσεις εξοικονόμησης (ύψους 8,5 εκατ. ευρώ), που αφορούν κόστος προμηθειών μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών, κόστος συμβάσεων παροχής υπηρεσίας μέσω δράσεων συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αστυνομία, για τη φύλαξη των σταθμών και τέλος επιχειρησιακό κόστος με ενοποιήσεις κρίσιμων τμημάτων σε επίπεδο ομίλου, ώστε να υπάρχουν βέλτιστες ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση και προώθηση του μεταφορικού έργου".
* "Βρίσκεται σε εξέλιξη χειρισμός για την εξυπηρέτηση του συσσωρευμένου ελλείμματος του ομίλου μέσω ενός μοντέλου συμψηφισμού των δαπανών του ΟΑΣΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. με τις γεγενημένες οφειλές των υπουργείων προς τον ΟΑΣΑ για την άσκηση κοινωνικών πολιτικών (ξεπερνούν τα 190 εκατ. ευρώ). Αυτός ο συμψηφισμός θα δημιουργήσει μία θετική χρηματοροή στις εταιρείες του ομίλου, ικανή για την κάλυψη των οφειλών προς τρίτους.

 http://www.avgi.gr